خانه » دانلود آهنگ یه مشت سرباز هیچکس

دانلود آهنگ یه مشت سرباز هیچکس

Hichkas  | Ye Mosht Sarbaz

اهنگ یه مشت سرباز هیچکس

دانلود آهنگ یه مشت سرباز هیچکس

متن آهنگ یه مشت سرباز هیچکس

ما یه مشت سربازیم جون به کفعزرائیل با اکیپ ما جوره پسمی خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارن
می خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنمثه تریپ ما با نام خدااینم شروع می کنم خدا باهامه چون ماشکرگذارشیم و با حال خوش تاحالی که میشه دنیارم فحش دادما یه مشت سربازیم جون به کفعزرائیل با اکیپ ما جوره پسکمک حال همیم حتی با پول کمیه کم رپمو مزه کن شوره نه ؟چون ما شورشو در آوردیمو زدیمکله اونوریا که به اونا گوش ندیمحاضریم واسه چار چیز جون قابلو بدیمخدا، وطن، خونواده و رفیق
خیابونم توش موندیم واسه چار چیز
یکیش چون اجباره و دیگه جا نیسبعدیش مرامه
اون یکیم اینجا جاش نیسآخری یه کم عشقیه برگای پاییز
می خوان برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنمی خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنببین صفای اینجارو نداره هیچ جاهمه کوچیکا قرار پیش مایاد بگیرن که یه سربازاز خودش می گذره و فکر فرداسما یه مشت سربازیم
فوق لیسانس بزرگترین دانشگاه کل ایرانمنظورم خیابونه تحصیلات نهمن جدولو به نیمکت ترجیح دادم
این یکیو اصلا سعی نکن باشی مثل ما
موزیک صداقسمته ما هم کردیم گاهی اشتباهما با هر شرایطی خودمونو می دیم وفقکلی خون و اشک تو راهمون میریزه
اما ناامیدی یعنی بی ایمانیبیدی با باد نلرزه دیدین ماییم… ترس نداره نه اصلابگو ما واسه جنگ حاضریم اگه طلبنمی خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنمی خوام برن دستا بالا بالاتر
صفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنبالاست پرچم بی برو برگردرفیق نگران نباش بیخود تو اصلا
ما یه مشت سربازیم بودیم بیشترجدی بگیر رپمو تو فاز شوخی نیستمرفتن خیلیا از کنارموناین عیدم ما هستیم به یادتونمی خوام شهیدا بدونن اگه هستیم خاکی
واسه خون پاکشونه که رو زمین باشیمهمه لوطیا بدونن که پرچم بالاستتو هم اگه مردی ما هستیم باهاتدعا می کنیم جهان روی صلح باشه ، آمینآتیش کافیه به اندازه داشتیمزودتر برسه روزی که همه شادابنباشد که همه شاد باشنآروم وانستا چونمی خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک اون بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنمی خوام برن دستا بالا بالاترصفر دو یک كه بالا تا ابدیه مشت سرباز با حال باهامنکه هر کدوم واسه خودشون داستانها دارنمهدیار اون سنتور رو بیار توپرچم بالاست بیا بیا

 یه مشت سرباز هیچکس

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.