خانه » دانلود آهنگ کردی ها نينا قاپاما جمشید مقدم

دانلود آهنگ کردی ها نينا قاپاما جمشید مقدم از موزیک صدا

jamshid nina gapama

متن آهنگ کردی ها نينا قاپاما جمشید مقدم

دانلود آهنگ شاد کردی

دانلود آهنگ کردی ها نينا قاپاما جمشید مقدم

متن آهنگ کردی ها نينا قاپاما جمشید مقدم

دژوین گنین سارو کاها ها نینا نینا نینا ها نینا وارایس

یغی اینزه بر کارها ها نینا نینا نینا ها نینا وارایس

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

سردیس برنه چاد مرهو ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

آچقاره سارکو زرکوم ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ای جان قاپاما آموپ هوتوپ قاپاما

موزیک صدا

ای جان قاپاما آموپ هوتوپ قاپاما

یغی اینزه بر کارها ها نینا نینا نینا ها نینا وارایس

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

سردیس برنه چاد مرهو ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

آچقاره سارکو زرکوم ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ها نینا نینا نینا ها نینا نینا نینا ها نینا یسودو

ای جان قاپاما آموپ هوتوپ قاپاما

ای جان قاپاما آموپ هوتوپ قاپاما

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.
  • پاسخ صلاح

    🔥🔥👋👋