خانه » دانلود آهنگ ناصر رزازی برزی برزی

دانلود آهنگ برزی برزی ناصر رزازی از موزیک صدا

Naser Razazi “Barzi Barzi”

ترانه برزی برزی

دانلود آهنگ ناصر رزازی برزی برزی

دانلود آهنگ ناصر رزازی برزی برزی

متن آهنگ ناصر رزازی برزی برزی

بَه‌رزی بَه‌رزی بَه‌رزی ♫
شِه‌مامه‌ و سَه‌ری تَه‌رزی ⋆♪
ده‌سِم بَرد بو دَه‌سی ♫
وَه‌ک کاله‌ بَه‌ی ئه‌له‌رزی ⋆♪
ماوه‌رو نامه‌ی جام جَه‌مینَه‌کَه‌م ♫
دیده‌ی دنیا و دین دنیا و دینه‌که‌م ⋆♪
به‌رزی به‌رزی به‌رزی ♫
شَه‌مامه‌ و سَه‌ری تَه‌رزی ⋆♪
ده‌سِم برد بو دَه‌سی ♫
وه‌ک کاله‌ به‌ی ئَه‌له‌رزی ⋆♪
ده‌روون وه‌ مه‌ودای خه‌ده‌نگ ریش که‌رده‌ن ♫
ریشه‌ی سه‌بووریم تاتاکێش که‌رده‌ن ⋆♪

بَه‌رزی بَه‌رزی بَه‌رزی ⋆♪
شَه‌مامه‌ و سه‌ری تَه‌رزی ♫
ده‌سم برد بو دَه‌سی ⋆♪
وه‌ک کاله‌ به‌ی ئَه‌له‌رزی ♫
خوا چی نه‌که‌ردات ته‌وه‌نوو نماکێش ⋆♪
گر رو ماچ که‌رام مییاو چه‌ماکێش ♫
به‌رزی به‌رزی به‌رزی ⋆♪
شِه‌مامه‌ و سه‌ری ته‌رزی ♫

موزیک صدا

ده‌سم برد بو ده‌سی ⋆♪
وه‌ک کاڵه‌ به‌ی ئه‌له‌رزی ♫
گوشه‌ی سیامال هوردا و دیاوه‌ ⋆♪
چون مانگ نه‌ گوشه‌ی هه‌وره‌ سیاوه‌ ♫
به‌رزی به‌رزی به‌رزی ⋆♪
شِه‌مامه‌ و سه‌ری تَه‌رزی ♫
ده‌سِم برد بو دَه‌سی ⋆♪
وَه‌ک کاله‌ به‌ی ئه‌له‌رزی ♫

بَه‌رزی بَه‌رزی بَه‌رزی ♫
شِه‌مامه‌ و سَه‌ری تَه‌رزی ⋆♪
ده‌سِم بَرد بو دَه‌سی ♫
وَه‌ک کاله‌ بَه‌ی ئه‌له‌رزی ⋆♪
ماوه‌رو نامه‌ی جام جَه‌مینَه‌کَه‌م ♫
دیده‌ی دنیا و دین دنیا و دینه‌که‌م ⋆♪

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.